SYB Circles 2021

Lees, kijk en luister

Een trainingssessie van de Onkruidenier tijdens Langstme, de Derde Triënnale van Beetsterzwaag. Foto: Sjoerd Knol

We kijken terug op een roerig maar goed jaar voor Kunsthuis SYB. Er verbleven en werkten meer dan 40 kunstenaars in het huis: tijdens de residencies, in de 24-uurs residencies met Academie Minerva , als onderdeel van Midseason (een samenwerking met het resort), op afstand tijdens COLLECTIVE met VHDG en natuurlijk tijdens onze Triënnale. Veel van deze projecten zijn door de leden van SYB Circles vastgelegd in beeld, tekst of geluid. Andere projecten werden afgesloten met een film of publicatie.

Bekijk, lees of luister alles nog eens terug via het onderstaande overzicht:

 • On Affecting Change
  In december 2020 en januari 2021 realiseerde Kunsthuis SYB in samenwerking met Hotel Maria Kapel en AiR Platform NL een online symposium in drie delen, waarin we ons afvroegen: Hoe kunnen wij, ondanks onze verschillen, onze tijdelijkheid, en onze individuele uitdagingen, bijdragen aan een antiracistische, feministische, zorgzame, en duurzame toekomst? Lees hier de online publicatie over dit symposium.
 • Miltvuurbosjes
  Janne van Gilst was de eerste resident van 2021. Samen met Vanessa van t’Hoogt (SYB Circles/PhD kandidaat RUG) & Michiel Teeuw (designer) werkte ze aan een interactieve website over haar project ‘Miltvuurbosjes’ in Kunsthuis SYB.
 • 24 hours
  In maart verbleven drieëntwintig derde- en vierdejaars studenten van Academie Minerva één dag en één nacht bij Kunsthuis SYB. Hun werk en ervaringen zijn nu opgenomen in een speciale online publicatie. De publicatie, vormgegeven door Michiel Teeuw, is hier te lezen.
 • Anthonio Maria
  Lotte van der Woude onderzocht met hulp van lokale kenners en het Fries Scheepvaart Museum in Sneek de herkomst van haar eigen schip, de Anthonio Maria uit 1905. Haar onderzoek leidde tot veel nieuwe informatie, audio- en beeldmateriaal over deze persoonlijke geschiedenis én de Friese scheepvaart. Luister hier naar de verhalen.
 • A Smoker’s Theatre
  In april en mei waren Caz Egelie en Jesse Strikwerda te gast in Kunsthuis SYB. Tijdens hun verblijf werkten ze samen om decors en installaties te maken voor een toneelstuk waarin steeds andere acteurs een rol speelden. Bekijk hun film hier.
 • Community Garden
  In juli en augustus verbleef Inge Meijer in Kunsthuis SYB, werkte ze als vrijwilliger bij de Tropische Kas en realiseerde ze twee nieuwe werken. Liza Voetman interviewde Inge over haar werk. Dat interview is nu hier te lezen.
 • Langstme
  In september vond Langstme, De Derde Triënnale van Beetsterzwaag plaats. De foto’s van deze tentoonstelling in Beetsterzwaag zijn hier te bekijken. De podcast, gemaakt door Maud van Maarseveen, Josje Hattink, Liza Voetman en Katinka van Gorkum is hier te beluisteren.
 • Duvel Banner
  De laatste resident van 2022 was Carmen Schabracq. We hopen haar residency in 2022 alsnog af te kunnen sluiten met een eindpresentatie. Vanessa van ’t Hoogt schreef deze tekst over haar werk.