ANBI

Kunsthuis SYB (Stichting SYB) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam
Stichting SYB
RSIN: 8092.02.359

Contactgegevens
Hoofdstraat 70
9244 CP Beetsterzwaag
www.kunsthuissyb.nl

Doelstelling
Kunsthuis SYB is in 2000 opgericht vanuit het gedachtegoed van de experimentele galeriehouder Sybren Hellinga. Sindsdien heeft Kunsthuis SYB zich ontwikkeld tot een unieke artist residency met een stevig fundament in de regio en in de nationale en internationale kunstwereld. De missie van Kunsthuis SYB is onlosmakelijk verbonden met het huis dat Sybren Hellinga naliet en de omgeving waarin het is gebouwd. Kunsthuis SYB is een open, gastvrije woon- en werkplek in de luwte van de kunstwereld, waar experiment, onderzoek en samenwerking centraal staan.

Kunsthuis SYB stelt zich ten doel de artistieke en professionele ontwikkeling van zowel kunstenaars als curatoren te faciliteren en stimuleren en zet zich organisatiebreed in voor zowel artistiek en theoretische experiment als ook de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst.

Algemeen directeur
Arnisa Zeqo

Bestuur
Irene Kromhout (voorzitter)
Dorine Schreurs (secretaris)
Petra Heck (bestuurslid)

Vacature (2023)
Kunsthuis SYB is momenteel op zoek naar een penningmeester. Voor vragen over deze vacatures kunt u een e-mail sturen aan de directeur via info@kunsthuissyb.nl

Governance Code Cultuur
Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Jaarverslagen

Bekijk / download Jaarverslag 2023

Bekijk / download Jaarverslag 2022

Bekijk/ download Jaarverslag 2020

Bekijk/ download Jaarverslag 2019

Bekijk/ download Jaarverslag 2018

Bekijk / download Jaarverslag 2017

Bekijk /download Jaarverslag 2016

Bekijk /download Jaarverslag 2015

Bekijk /download Jaarverslag 2014

Bekijk /download Jaarverslag 2013

Bekijk /download Jaarverslag 2012

 

Financiële jaarverslagen


Bekijk/ download Jaarrekening 2023

Bekijk/ download Jaarrekening 2022

Bekijk/ download Jaarrekening 2021

Bekijk/ download Jaarrekening 2020

Bekijk / download Jaarrekening 2019

Bekijk / download Jaarrekening 2017