Programmering 2019

18 februari – 3 maart
24-UURS RESIDENCIES

26 april
KICK-OFF Schrijversprogramma 2019

3 mei – 19 juni
Saken van Staet en Oorlogh
Residency Sean Hannan

22 juni – 31 juli
Old House Noises – The Sleeper, The Dreamer, and The Guard
Residency Ash Kilmartin

20 – 21 juli
Kunstweekend Beetsterzwaag

5 augustus – 16 september
An Unfinished Ode to Mud
Jasper Coppes

13 – 15 september
Open Monumentendag 2019

19 oktober – 3 november

tentoonstelling Sijbren Hellinga Kunstprijs 2019

8 november – 19 december
Nola en Boni
Residency Petra Ponte