Terug naar Kunsthuis SYB

toen

toen

10 oktober 2014 t/m 13 november 2014

IN PRAISE OF LAZINESS

Rumiko Hagiwara, Mounira Al Solh

Arbeidsethos onderscheidt de goeden van de boemelaars, de flierefluiters, de Taugenichts, de kunstenaars. Al sinds de romantiek is luiheid een houding waarmee je je afzet tegen het systeem, een zoektocht naar een vrijplaats in een werkfabriek die alsmaar doordendert. Maar zodra je je bewust wordt van die houding begint die zoektocht al snel weer op werk te lijken…
Rumiko Hagiwara (Japan) en Mounira Al Solh (Libanon) nodigen u uit om samen met hen deel te nemen aan een intensieve, kritische cursus luiheid.

alles over dit project »
nu

nu

15 november 2014 t/m 06 januari 2015

WHEN SPECTATORS WORK, WORKERS OBSERVE - THE BEGINNING IS THE LAST PART TO BE CREATED

Marianna Liosi, Alessandra Saviotti

In samenwerking met Marcel Dickhage en Cathleen Schuster

EINDPRESENTATIE:
20 DECEMBER 15.00u


Je kunt je afvragen of een kunstruimte een soort fabriek is. Is een instituut als Kunsthuis SYB niet ook een plek waar dingen worden geproduceerd? Dingen als beelden, maar ook kunstenaarsjargon, lifestyle, een set van waarden…
De curatoren Saviotti en Liosi onderzoeken welke rol Kunsthuis SYB inneemt als hedendaags productiebedrijf door terug te gaan naar een vroegere functie van het pand: een snoepfabriekje. Kinderen uit het dorp zullen een productielijn opzetten en voor de komende feestdagen een voorraad snoepgoed aanleggen, geholpen door een professioneel snoepmaker en de curatoren, medewerkers en vrijwilligers van SYB.

naar projectpagina »
straks

straks

20 december 2014 t/m

EINDPRESENTATIE WHEN SPECTATORS WORK...

Marianna Liosi, Alessandra Saviotti

De curatoren en kunstenaars presenteren een overzicht van hun onderzoeksproces, de filminstallatie In order to produce van Schuster en Dickhage en een geluidsinstallatie die zowel herinnert aan de workshops snoepmaken voor de kinderen van Beetsterzwaag, als aan de identiteit van Kunsthuis SYB als productieruimte.
Je bent van harte welkom, we beginnen om 15.00 uur.

The curators and artists present an overview of their research process, the film installation In order to produce by Schuster and Dickhage and a sound installation that recalls both the candy workshops engaging the children of Beetsterzwaag and the identity of Kunsthuis SYB as a space of production.
You are most welcome to join us, we will start at 3 pm.

lees persbericht »
nieuws

nieuws

15 december 2014

TOEKENNING PROVINCIE FRIESLAND

SYB gaat ook in 2015 samenwerken met de Provincie Friesland! Het Brûsfûns, een fonds dat zich richt op cultuurparticipatie, onderwijs en taal, heeft een bijdrage gegeven aan ons programma voor volgend jaar.

...

meer nieuws »